Trieu pàgina
ES / CA

A continuació indiquem la manera d’accedir al tauler de control d’una web allotjada en els servidors d’àbakos.

Per accedir al panell de control Plesk del nostre domini haurem d’escriure a la barra d’adreces del navegador (Firefox, Chrome, Safari, Ms Edge, etc.) la direcció https://sudominio.com:8443

La primera vegada que accedim, el navegador informarà d’un problema de seguretat. Això és normal si no disposem d’un certificat SSL al nostre allotjament (això és el més habitual, ja que aquests certificats s’utilitzen per a pagaments segurs i pàgines que requereixen especials mesures de seguretat).

Depenent del navegador que s’utilitzi, el missatge pot mostrar-se de les següents formes:

*Si no dispone de los datos de acceso a su panel de gestión, puede solicitarlos enviando un mail a .

Després d’acceptar el missatge d’advertència de seguretat, s’obrirà la finestra d’accés al panell de gestió Plesk.

Aquí haurem d’introduir el login i password del nostre contracte d’allotjament. Aquestes dades ens els haurà proporcionat àbakos

Aquí és important també seleccionar l’idioma en què volem treballar, utilitzant el desplegable corresponent.

* Si no disposa de les dades d’accés al seu panell de gestió, pot sol·licitar-ho enviant un mail a info@abakos.es.

Un cop dins del Panell de control, la primera secció que ens apareixerà és “Llocs webs i dominis” on veurem els dominis que tinguem contractats i les diferents opcions que podem gestionar. Les principals i que farem servir habitualment són els que trobem al menú esquerre:

  • Correu (Aquí podrem crear, eliminar i gestionar els comptes de correu del nostre domini).
  • Aplicacions (Si la nostra web es basa en WP, podrem gestionar les dades d’accés, actualitzar plugins, temes, etc.)
  • Arxius (Per gestinonar nostres comptes FTP per pujar o baixar arxius)
  • Bases de dades (Des d’on podem modificar les nostres BBDD)
  • Estadístiques (Per veure l’ús dels nostres recursos)
  • Usuaris (Usuaris que tenim donats d’alta)
  • Compte (En aquest apartat podrem canviar les nostres preferències, contrasenya, etc.)

Correu

Aquí administrem els nostres comptes de correu: modificar les contrasenyes, configurar respostes automàtiques per períodes de vacances, redirigir uns comptes a altres (del nostre domini o d’altres externs), crear àlies de correu, configurar el filtre anti-spam, etc. Per a això només hem de prémer sobre el compte que desitgem modificar i fer els ajustos necessaris en les diferents fitxes o pestanyes (General, reenviament, àlies de correu i filtre anti-spam). A més podem eliminar comptes simplement marcant en el llistat dels requadres de selecció que desitgem esborrar i prement el botó ‘eliminiar‘ o crear nous comptes fent clic sobre el botó ‘Crear direcció de correu electrònic’.

Aplicacions

Des d’aquesta secció, si la nostra web està basada en WordPress, podrem canviar les dades d’accés, actualitzar plugins, temes, etc.

També podem activar les actualitzacions automàtiques per no haver de preocupar-nos de revisar-les, si bé, segons que plugins o temes utilitzem no és molt recomanable, ja que la nostra instal·lació de WordPress es podria veure afectada i haver de revisar configuracions o fins i tot tornar a una versió anterior . És per éso que abans d’activar aquesta opció aconsellem revisar bé tots els connectors que utilitzem al nostre web.

 

Archius

Aquest apartat ens serveix per editar les dades del nostre compte FTP per poder pujar o baixar arxius del servidor. També podrem donar d’alta nous comptes per compartir amb col·laboradors. Un cop creats o modificats les dades de les cuetnas, en el nostre programa d’FTP haurem de posar com a servidor: ftp.midominio.com i l’usuari i contrasenya que hàgim configurat.

Bases de dades

Des d’aquí podrem consultar les bases de dades que tinguem donades d’alta, així com donar d’alta noves. Per a això hem de definir un nom, un password i assignar-li un usuari (que també podem crear des d’aquí). Si tenim coneixements sobre BBDD podrem també modifica la nostra BBDD mitjançant PHPMyAdmin.

Estadístiques

Aquí podem consultar les dades relatives al consum dels recursos del nostre allotjament. Tenim gràfics per veure l’espai que ocupen els nostres arxius (web, el correu, les bases de dades, l’FTP, les còpies de seguretat, etc.) i també per al tràfic de dades entrant i sortint (FTP, http, pop3, smtp, etc.).

Usuaris

Aquí podem veure o canviar les dades dels usuaris del nostre allotjament. En principi cada compte de correu és considerat com un ‘usuari d’aplicació’ a més del nostre compte ‘propietari’ que és l’administrador principal del tauler i que podrem també configurar des del següent apartat.

Compte

Finalment, des d’aquesta secció podem consultar les dades relatives al consum dels recursos del nostre allotjament. Tenim gràfics per veure l’espai que ocupen els nostres arxius (web, el correu, les bases de dades, l’FTP, les còpies de seguretat, etc.) i també per al tràfic de dades entrant i sortint (FTP, http, pop3, smtp, etc.).

Per a qualsevol dubte que li pugui sorgir, no dubti en contactar amb àbakos a través del telèfon 932372386 o el correu electrònic info@abakos.es. Estarem encantats de poder atederle.

ES / CA