Trieu pàgina
ES / CA

Si ja té configurats altres comptes

Un cop obert l’Outlook s’ha de dirigir al menú superior ‘Arxiu’ i seleccionar al menú de l’esquerra ‘Informació‘.

Un cop seleccionat ‘Informació’ a la dreta podem afegir un compte amb el botó ‘+ Agregar compte’ o accedir a la configuració del compte fent clic sobre el botó corresponent.

Si ens apareix una finestra amb els comptes existents, premem sobre el botó ‘Nou …’ per crear un compte nou.

Dades de configuració

En nom posarem el nom que volem que aparegui com a remitent.

En adreça de correu electrònic posarem el nostre compte: p.e. nombre@midominio.com.

En tipus de compte escollirem POP i com a servidor entrant i sortint posarem el mateix: mail.midominio.com.

A Informació d’inici de sessió posarem com a nom d’usuari el nostre compte de correu completa p.e. nombre@midominio.com i en contrasenya la que tinguem assignada a aquest compte.

 

 

Finalment premem sobre ‘Més configuracions …’ ia la pestanya ‘Servidor de sortida’ seleccionarem la casella ‘El meu servidor de sortida (SMTP) requereix autenticació’

Seleccionarem l’opció ‘Inicia sessió utilitzant’ i aquí introduïm de nou a ‘Nom d’usuari’ nostre compte completa. p.e. nombre@midominio.com i la contrasenya corresponent.

Ja podem prémer a ‘D’acord‘ i tancar ‘Mas configuracions

Comprovar la configuració

Per confirmar que totes les dades estan introduïdes correctament, premerem el botó ‘Provar la configuració del compte’

Si tot està bé el programa ens donarà dos missatges de connexió correcta i ja podrem tancar la finestra de configuració.