Trieu pàgina
ES / CA

Configuració dels comptes de correu en iPhone

La configuració dels comptes de correu del seu contracte amb àbakos es realitza sempre de la mateixa manera, independentment de si tenim altres comptes ja configurats o és el primer que configurem.


1

Busquem la icona de Ajustaments i premerem a sobre.

2

En el llistat d’opcions, vam localitzar la corresponent al ‘Correu’ i premem sobre ella.

3

Aquí seleccionem l’opció ‘Afegir compte de correu

4

De la llista d’opcions que ens apareix, seleccionem l’última ‘Una altra.

5 Dades de configuració

En nom posarem el nom que volem que aparegui com a remitent.

En adreça de correu electrònic posarem el nostre compte: p.e. nombre@midominio.com.

En tipus de compte escollirem POP i com a servidor entrant i sortint posarem el mateix: eureka.es

Com a nom d’usuari el nostre compte de correu completa p.e. nombre@midominio.com i en contrasenya la que tinguem assignada a aquest compte.

Hem d’introduir aquestes dades tant en servidor de correu entrant com a servidor de correu sortint.