Trieu pàgina
ES / CA

CLÀUSULA ACEPTACIÓ EXPRESA

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o GDPR) Vè. Dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la petició. Aquests seran incorporades al fitxer de Clients titularitat d’EUREKA MULTIMÈDIA, S.L., CIF B-61.603.080. Inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seva petició i de la nostra eventual relació contractual.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta normativa a través de carta certificada o correu electrònic, adjuntant fotocòpia del seu DNI / Passaport, a la següent adreça: Ronda General Mitre, 126., Planta 6 . 08021 Barcelona i info@abakos.es

Així mateix sol·licito la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelizarle com a client.